Skip to main content

Have you heard about the Telehealth Services Benefit Program?

Receive access to FREE dental and vision coverage, an Employee Assistance Program (EAP), unlimited telemedicine calls, ten teletherapy sessions and an optional Whole Life insurance policy simply for being an active member of The Nevada Registry! (Must be working in a child care center or other Early Childhood-related program in Nevada to qualify.)

Click here for more information!

Nakikipagtulungan ang Nevada sa Prenatal to Five Fiscal Strategies (P5FS) upang magdisenyo at magpatupad ng alternatibong proseso ng pamamaraan upang ipaalam ang mga halaga ng pagbabayad ng subsidya sa pangangalaga ng bata. Ang prosesong ito ay makakatulong sa Nevada na:

  1. Mas mahusay na maunawaan kung magkano ang gastos ng mga provider upang maghatid ng mataas na kalidad na maagang pangangalaga at edukasyon at manatili sa negosyo.
  2. Bumuo ng isang tool upang makatulong na tantyahin ang tunay na halaga ng pangangalaga batay sa mga variable gaya ng laki ng programa, heyograpikong lokasyon, at edad ng mga batang pinaglingkuran na maaaring magamit upang ipaalam ang setting ng halaga.

Kailangan naming marinig mula sa iyo! Iparinig ang iyong boses sa pamamagitan ng paglahok sa Input na Sesyon at sa pamamagitan ng pagkumpleto ng Survey sa Gastos ng Pag-aalaga ng Bata sa NV. Ito ang iyong pagkakataong ibahagi ang tunay na halaga ng pagbibigay ng de-kalidad na pangangalaga sa bata – hindi lamang kung ano ang kayang bayaran ng mga pamilya.

Ang survey at mga input na sesyon ay magbibigay-daan sa mga provider ng maagang pangangalaga at edukasyon, kabilang ang kabilang ang mga sentro sa pangangalaga ng mga bata, pamilyang nangangalaga sa mga bata sa bahay, mga programa ng Tribal, labas na sa oras ng eskwela/ labas na sa eskwelang mga ginagawa, at walang lisensya na pangangalaga sa pamilya, kaibigan, o kapitbahay. provider upang ibahagi ang kasalukuyang mga gastos at ang tunay na halaga ng pangangalaga.

Available ang survey sa English, Spanish, at Tagalog. Ang mga Sesyon para sa Input ay gaganapin sa English at Spanish (at iba pang mga wika gaya ng hiniling). Matuto nang higit pa tungkol sa proseso sa pamamagitan ng maikling pangkalahatang-ideya ng proyektong ito.

Makakatanggap ang mga kalahok ng $50 na gift card sa Lakeshore Early Learning!

Ang Prenatal to Five Fiscal Strategies ay nagsasagawa ng pag-aaral na ito at ang lahat ng data ay pananatiling kumpidensyal at hindi maiuugnay sa sinumang tao o programa.